Trang chủ / Tin Tức / Xử lý các sự cố khi gặp tai nạn.

Xử lý các sự cố khi gặp tai nạn.

1. Đối với bảo hiểm ô tô ( bảo hiểm vật chất xe ô tô)

Bảo hiểm ô tô
Bảo hiểm ô tô

Khi có sự cố bảo hiểm xảy ra. Anh (chị) vui lòng thông báo cho nhân viên bảo hiểm để giám định tổn thất và công an địa phương để làm biên bản tai nạn giao thông.

+ Đối với những vụ tai nạn khi thiệt hại xảy ra nhỏ hơn 5 trđ, Anh (chị) không cần thông báo cho cơ quan công an.

+ Đối với những vụ tai nạn khi thiệt hại xảy ra lớn hơn 5 trđ, Anh ( chị ) vui lòng thông báo cho cơ quan công an địa phương để giải quyết tai nạn.

+ Đối với vụ tai nạn TNDS, bắt buộc phải có biên bản giải quyết tai nạn giao thông. Biên bản thỏa thuận đền bù thiệt hại giữa hai bên tại cơ quan công an.

+ Các giấy tờ cần thiết cung cấp cho bảo hiểm khi xảy ra tai nạn giao thông:

– Cà vẹt xe, kiểm định, bằng lái, CMND nếu chủ xe là cá nhân.

2. Đối với bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm cháy nổ
Bảo hiểm cháy nổ

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

–  Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

– Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Giấy chứng nhận hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

– Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

– Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

– Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

3. Đối với bảo hiểm con người

Bảo hiểm cho người lao động
Bảo hiểm cho người lao động

– Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

– Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.

– Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.

– Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (Giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn).

– Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong). 6. Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu.

– Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

– Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người được uỷ quyền. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.

– Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong quy tắc này, PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm. Trong trường hợp đương sự có dấu hiệu phạm pháp, PJICO có quyền đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giải quyết.

 

Xử lý các sự cố khi gặp tai nạn.
Xếp hạng bài viết

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …