Trang chủ / Tin Tức / Vấn đề chí phí bồi thường trong bảo hiểm công trình xây dựng

Vấn đề chí phí bồi thường trong bảo hiểm công trình xây dựng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, vệc tham gia bảo hiểm công trình xây dựng đối với các công trình, kiến trúc đang xây dựng là việc bắt buộc. Tuy nhiên, về mức phí quy định cho từng loại công trình lại không được quy định rõ, mặc dù theo Luật Xây dựng 2014 đã quy định đây là trách nhiệm bắt buộc đối với chủ công trình, nhà thầu hoặc chủ đầu tư.

VẤN ĐỀ KHÚC MẮC CỦA BẢO HIỂM XÂY DỰNG

Hơn 10 năm nay, việc mua bảo hiểm xây dựng trong các hoạt động đầu tư về xây dựng là không bắt buộc; do đó Bộ Tài chính không ban hành quy định về biểu phí rõ ràng để các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động triển khai các gói bảo hiểm công trình xây dựng cần thiết.

Theo báo cáo của những doanh nghiệp bảo hiểm trong khoảng thời gian 1994-2014, doanh thu phí bảo hiểm xây dựng tăng bình quân 12%/năm, đạt 2.300 tỉ đồng trong năm 2014. Trung bình hàng năm, các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường khoảng 700 tỉ đồng, góp phần giúp nhà thầu, chủ đầu tư khắc phục hậu quả thiệt hại tại các công trình.

Vì điều kiện, điều khoản, biểu phí tối thiểu của sản phẩm bảo hiểm xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng chưa được thống nhất nên ngay từ lúc chưa bắt buộc tham gia bảo hiểm xây dựng, các hoạt động đầu tư xây dựng phải mua phí bảo hiểm không rõ ràng, trung bình hàng năm các doanh nghiệp bảo hiểm có gói sản phẩm bảo hiểm công trình xây dựng chỉ phải bồi thường chưa đến 1/3 số tiền mà họ thu được.

Nhiều chủ đầu tư, nhà thầu chưa chú trọng tham gia mua hoặc mua bảo hiểm xây dựng dưới giá trị nên khi được nhận bồi thường không đủ để khắc phục hậu quả. Về phía doanh nghiệp bảo hiểm cũng chưa có đủ điều kiện, vì vậy nhiều doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm xây dựng không đủ năng lực tài chính mà vẫn nhận bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm các công trình, nhà xưởng kiến trúc đang xây dựng

bảo hiểm công trình xây dựng0

 

GIẢI PHÁP CHO MỨC PHÍ CỦA BẢO HIỂM XÂY DỰNG

Tại dự thảo nghị định mới, khi việc mua bảo hiểm công trình xây dựng trong lĩnh vực xây dựng là bắt buộc, Bộ Tài chính quy định mức phí bảo hiểm xây dựng sẽ được xác định trên nguyên tắc đủ để chi trả mức bồi thường và bù đắp các loại khác như chi phí quản lý, chi phí khai thác bảo hiểm xây dựng bắt buộc trong hoạt động đầu tư và xây dựng.

Theo đó,nguyên tắc để xây dựng mức phí bảo hiểm xây dựng như sau: số tiền bảo hiểm là giá trị đẩy đủ của công trình khi được xây dựng hoàn thành nhưng không thấp hơn tổng giá trị của hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Bộ còn quy định thêm chi tiết đối với trách nhiệm bảo hiểm tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm người lao động xây dựng, và nhiều loại bảo hiểm xây dựng bổ sung khác.

Như vậy, việc quy định mức phí đối với riêng mỗi loại công trình xây dựng được tính toán trên rất nhiều yếu tố. Việc xác định thế nào để có thể mang lại lợi ích cho cả 2 bên tham gia bảo hiểm và cung cấp sản phẩm bảo hiểm xây dựng là rất quan trọng. Hãy đến với công ty chúng tôi để nhận được sự tư vấn chi tiết nhất cho từng gói bảo hiểm công trình xây dựng phù hợp với công trình xây dựng của công ty bạn.

Bản tin

Vital Pieces of Fast Loans

Vital Pieces of Fast Loans The Basics of Fast Loans You don’t need to wait …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.