Trang chủ / Tag Archives: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Tag Archives: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Những Quy Định Chung Về Bảo Hiểm Cháy Nổ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh bảo hiểm cháy nổ Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Điều 2. Đối tượng áp dụng dưa trên bảo hiểm cháy nổ Cơ …

Đọc tiếp »

Bảo hiểm cháy nổ người bảo vệ hàng hóa

Cháy do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác chỉ bồi thường cho những đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi sét làm thay đổi hình dạng hay bốc cháy được sử dụng với mục đích duy nhất là cho sinh hoạt nhưng loại trừ gây ra …

Đọc tiếp »