THÔNG TIN BẢO HIỂM

Bảo hiểm Pjico

Bảo hiểm Pjico với tinh thần Petrolimex Một phong trào thi đua lao động sản xuất đã được Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) cùng Công đoàn Xăng dầu Việt Nam phát động, đang lan tỏa khắp hệ thống Petrolimex cùng các đơn vị thành viên.   …

Đọc tiếp »