Trang chủ / Tin Tức / Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bắt buộc

Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bắt buộc

Hiện nay, đi cùng với sự phát triển của kinh tế càng lớn thì nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống an sinh xã hội càng nhiều. Phần lớn các công trình trên đều có hệ thống phòng cháy chữa cháy dựa trên thiết kế tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật mọi chủ công trình, chủ thầu bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng. Vậy những điều cần biết về nội dung bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bắt buộc là gì?
Làm cách nào để hiểu kỹ những quy định của bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bắt buộc và có giải pháp phòng ngừa an toàn cho tài sản của mình.

bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bắt buộc
bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bắt buộc

1. ĐỐI TƯỢNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG.

Đối tượng hướng tới của bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là nhà cửa, các công trình kiến trúc và trang thiết bị máy móc. Ngoài ra còn có hàng hoá, vật liệu và các tài sản khác.

2. PHẠM VI CỦA BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG.

Phạm vì bồi thường của bảo hiểm cháy nổ nhà xường cho những thiệt hại vật chất diễn ra đối với những tài sản được bảo hiểm theo những quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được ban hành theo thông tư 220/2010/TT – BTC gây nên.

3. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG.

Rủi ro được bảo hiểm cho tài sản được giới hạn do các nguyên nhân ngoài cháy và nổ gây ra. Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nổ các chất liệu chứa bên trong.

4. SỐ TIỀN BẢO HIỂM CỦA BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG.

Số tiền được bảo hiểm là trị giá tính thành tiền theo giá trị thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời gian tham gia bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng.

5. THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG.

Hồ sơ yêu cầu nhận tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bao gồm:
– Yêu cầu nhận bồi thường của bên mua bảo hiểm;
– Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng;
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.
– Biên bản giám định của doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm hoặc người có trách nhiệm do doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
– Biên bản giám định nguyên nhân gây ra tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan thẩm quyền;
– Bản kê khai tài sản thiệt hại và các giấy tờ chứng minh tổn thất ;
Để biết rõ thêm chi tiết, xin mời quí khách trực tiếp liên hệ tới bộ phận tư vấn viên của công ty.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách với bài viết của công ty.

Bản tin

Vital Pieces of Fast Loans

Vital Pieces of Fast Loans The Basics of Fast Loans You don’t need to wait …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.