Trang chủ / Bảo Hiểm Tài Sản / Loại trừ rủi ro bảo hiểm cháy nổ

Loại trừ rủi ro bảo hiểm cháy nổ

1. Loại trừ bắt buộc bảo hiểm cháy nổ:

1.   Điều khoản NMA 1975 (a) (1994) loại trừ các rủi ro năng lượng nguyên tử hạt nhân (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA1975 (a) (1994))

2.      Điều khoản loại trừ rủi ro liên quan đến nhiễm phóng xạ (Radioactive Exclusion Clause)

3.      Điều khoản NMA2919 loại trừ rủi ro chiến tranh, khủng bố (War & Terrorism Exclusion Clause NMA2919)

4.      Điều khoản loại trừ các rủi ro liên quan đến công nghệ thông tin (Y2K Exclusion, Clarification Agreement, Information Technology Hazards Exclusiuon Clause NMA2912, Electronic Data Endorsement NMA2915

5.      Loại trừ hoàn toàn các rủi ro liên quan đến chính trị, vũ khí, chất nổ, các rủi ro sinh học, hoá học, hoá sinh học

6.      Điều khoản loại trừ đường dây truyền tải và phân phối điện, thông tin liên lạc, vô tuyến viễn thông (Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause)

7.      Điều khoản loại trừ ô nhiễm/nhiễm bẩn (Pollution/Contamination Exclusion Clause)

2. Cấp đơn bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ:

– Lấy số Hợp đồng theo quy định phân loại mã nghiệp vụ của Công ty ban hành và đánh liên tiếp theo số thứ tự tăng dần.

– Phản ánh đúng nội dung đã thoả thuận với khách hàng trong Bản chào phí.

3.Quy định về phí bảo hiểm cháy nổ.

– Phí bảo hiểm tài sản được tính trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm quy định trong biểu phí của từng nghiệp vụ nhân với số tiền bảo hiểm

– Các đơn vị chủ động tăng giảm 25% so với biểu phí quy định của Công ty

4. Quy định về thời hạn thu phí bảo hiểm cháy nổ.

– Việc thanh toán phí bảo hiểm là một trong những yếu tố quan trọng để xác định hiệu lực của bảo hiểm. Do vậy, điều khoản thanh toán phí bảo hiểm là một điều khoản cần phải lưu ý trong HĐBH/GCNBH. Nội dung điều khoản thanh toán phí bảo hiểm phải rõ ràng, cụ thể, không được viết chung chung để tránh những trường hợp hiểu sai, hiểu nhầm dẫn đến tranh chấp với khách hàng.

– Thời hạn thu phí bảo hiểm có thể chia thành nhiều kỳ nhưng không quá 04 kỳ đối với một hợp đồng bảo hiểm. Với các kỳ thu phí bảo hiểm, phải quy định tỷ lệ phí được thu, thời gian thu phí. Kỳ 1 thu tối thiểu 30% tổng số phí và trong thời gian tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Quy định về sửa đổi bổ sung, huỷ đơn bảo hiểm cháy nổ.

– Các đơn vị chủ động cấp sửa đổi bổ sung cho các đơn bảo hiểm trong trường hợp các đơn bảo hiểm đó thuộc diện không phải thông báo trước khi cấp đơn và các sửa đổi bổ sung này cũng không làm cho đơn bảo hiểm gốc thay đổi thành trường hợp phải thông báo trước khi cấp đơn

– Trường hợp cấp sửa đổi bổ sung cho các đơn bảo hiểm gốc thuộc diện phải thông báo trước khi cấp đơn, đơn vị phải thông báo ra P.TS-KT và chỉ được cấp sửa đổi bổ sung khi có ý kiến bằng văn bản hoặc email của P.TS-KT

– Trường hợp cấp sửa đổi bổ sung cho các đơn bảo hiểm gốc không thuộc diện phải thông báo trước khi cấp đơn nhưng nội dung của sửa đổi bổ sung lại làm cho đơn bảo hiểm gốc rơi vào diện phải thông báo trước khi cấp đơn thì đơn vị phải thông báo ra P.TS-KT và chỉ được cấp sửa đổi bổ sung khi có ý kiến bằng văn bản hoặc email của P.TS-KT

Mọi thắc mắc xin quý khách liên hệ về hotline của công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 0983 425 058 ( Mr Tân)

>> Bảo hiểm cháy nổ

Bản tin

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bạn muốn bảo hiểm cho tài sản của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.