Trang chủ / Bảo Hiểm Hàng Hoá / Hàng hóa vận chuyển trong nước.

Hàng hóa vận chuyển trong nước.

Qui tắc bảo hiểm

images11.Những rủi ro được bảo hiểm:

– Cháy hoặc nổ.

– Động đất, bão lụt, gió lốc, sét đánh, sóng thần.

– Phương tiện vận chuyển vị đắm, lật đổ, rơi, trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác.

– Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ.

– Phương tiện chở hàng bị mất tích.

– Tổn thất chung.

2. Bên cạnh những tổn thất đã nêu trên, PJICO còn chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí sau:

– Những chi phí hợp lý, mà NĐBH, người làm công hay đại lý của hộ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm.

– Những chi phí hợp lý cho việc bốc dở hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại nơi bị tai nạn trên hành trình hoặc cảng lánh nạn do hậu quả của các rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

– Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

– Những chi phí tổn thất chung, chi phí cứa hộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.