Trang chủ / Tin Tức / Giới thiệu về bảo hiểm công trình xây dựng

Giới thiệu về bảo hiểm công trình xây dựng

Giới thiệu về bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng là một dịch vụ không thể thiếu dành cho bất cứ nhà thầu nào chịu trách nhiệm thi công các công trình. Vì sao lại xuất hiện bảo hiểm công trình xây dựng và lợi ích của nó như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Những đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng :

– Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng dành cho công cộng, nhà ở, công trình phục vụ  công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;

– Các trang thiết bị xây dựng dùng phục vụ quá trình xây dựng;

– Tài sản sẵn hiện có và nằm trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

– Trách nhiệm đối với người thứ ba.

 Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng :

+ Thiệt hại vật chất (công trình xây dựng)

Bồi thường cho các chi phí sửa chữa, khắc phục hoặc thay thế bất cứ  thành phần nào của đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng hay bất cứ thành phần nào bị tổn thất, thiệt hại vật chất, bị phá huỷ dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ nguyên nhân nào trong quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng

bảo hiểm công trình xây dựng2

+ Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Người bảo hiểm công trình xây dựng sẽ bồi thường những khoản tiền mà người được bảo hiểm phải có trách nhiệm phải trả liên quan đến:

– Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù chết hay không)

– Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba,

– Chi phí về pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm và các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của nhà phát hành bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm công trình xây dựng

Khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng thì lợi ích cụ thể của các bên như sau:

+ Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư hay bản quản lí dự án. Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu sẽ thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời chính là người được bảo hiểm.

+ Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân sở hữu tài sản và có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng.

Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

Thoả thuận bảo hiểm công trình giữa 2 bên được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm các quy tắc, qui định về dịch vụ bảo hiểm này bao gồm giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

Thời hạn bảo hiểm công trình xây dựng

Trách nhiệm của doanh nghiệp kí kết bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm công trình có tên trong hợp đồng bảo hiểm được tháo dỡ xuống công trường và cho dù thời hạn bắt đầu bảo hiểm công trình xây dựng ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể khác.

Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm xây dựng chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã chi trả phí bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản. Mức phí bảo hiểm công trình được xác định theo biểu phí bảo hiểm xây dựng quy định

Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng sẽ kết thúc hiệu lực vào ngày quy định đã được kí kết trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn của bảo hiểm đều phải được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

Bản tin

phòng chống trục lợi bảo hiểm lắm gian nan

Phòng chống trục lợi bảo hiểm lắm gian nan

Bức tranh trục lợi bảo hiểm Việt Nam. Có phải việc lấy tiền bồi thường …