Trang chủ / Tin Tức / Đặc thù về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Đặc thù về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Những đặc điểm về bảo hiểm xuất nhập khẩu và những vấn đề liên quan tới nó:

zzz

Việc xuất nhập khẩu hàng hóa thường được thực hiện theo hợp đông giữa con người và còn người giữa người mua và người bán, nội dung hợp đồng quy định về số lượng, phẩm chất trach nhiệm thuê phương tiện và trả cước phí, phí bảo hiểm,  thủ tục và đồng tiền thanh toán

Trong quá trình tham gia vào bảo hiểm xuất nhập khẩu có sự chuyển giao giữa các quyền sở hữu về hàng hóa xuất nhập khẩu từ những bên tham gia với Chúng Tôi

Hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển qua biên giới quốc gia nên luôn phải  chịu sự kiểm soát của hải quan kiểm dịch theo quy định chịu sự kiểm soát của bên hài quan và kiểm dịch.  Hiện nay để được vận chuyển ra nước ngoài phải mua bảo hiểm theo thuộc tập quán của hải quan và kiểm dịch và người tham gia vào bảo hiểm có thể là người tham gia xuất nhập khẩu hoặc người nhập khẩu. Nếu người nhập khẩu mua bảo hiểm thì đó là phải chuyển qua mua bảo hiểm chuyển nhượng cho người xuất nhập khẩu để khi hàng về đến nước nêu bị tổn thất có thể đòi công ty bảo hiểm bôi thường

Hàng hóa xuất nhập khẩu có thể vận chuyện sang hàng hóa xuất nhâp khẩu theo hình thức đa phương tiện  trong đó có những nhu cần về đường biển. Người vận chuyển cũng chính là người giao hàng và mua hàng

Quá trinh xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan tới nhiều bên trong đo có bốn bên chủ yếu là người bán và người mua, người bảo hiểm và người vận chuyển.

Xếp hạng bài viết

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …