Trang chủ / Bảo Hiểm Con Người

Bảo Hiểm Con Người

Tai nạn con người 24/24.

Tai nan con nguoi 24/24

Tai nạn 24/24 BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM 1.Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 2.Đối tượng bảo hiểm Con người 3.Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 16-70 tuổi. Loại trừ:- …

Đọc tiếp »

Bảo hiểm cho người lao động.

bảo hiểm công nhân xây dựng

Bảo hiểm cho người lao động bảo hiểm cho người lao động   1. Phạm vị bảo hiểm cho người lao động. Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực …

Đọc tiếp »