Trang chủ / Tin Tức / Cách tính chi phí bảo hiểm công trình xây dựng 2018

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình xây dựng 2018

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp gói bảo hiểm xây dựng cho tất cả các thầu chủ, chủ công trình.

Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại có cách thức tính chi phí bảo hiểm công trình xây dựng khác nhau, kết quả này hoang mang cho tất cả các chủ thầu cho các gói lựa chọn bảo hiểm.

Bài viết sau đây sẽ tóm gọn các loại phí chủ yếu được tính trong chi phí bảo hiểm công trình 2018 của một số doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm trên thị trường.

bảo hiểm công nhân xây dựng hcm

 

Công Thức Chung Tính Chi Phí Bảo Hiểm Công Trình Xây Dựng Thông Thường

Đối với tất cả các hạng mục công trình xây dựng thông thường, công thức tính chi phí bảo hiểm như sau:

Phí Bảo Hiểm = Tỷ Lệ Phí X Giá Trị Công Trình

Tỷ lệ phí được quy định rõ ràng cho từng hạng mục công trình khác nhau.

Để biết rõ mức độ tỷ lệ chủ thầu cần hỏi doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm.

Công Thức Chi Tiết Tính Chi Phí Bảo Hiểm Công Trình Xây Dựng

Đây là một công thức chi tiết bao gồm đầy đủ các loại phí cho một công trình hay hạng mục xây dựng. Công thức tính như sau:

Toàn Bộ Chi Phí Của HĐBH = Phí Tiêu Chuẩn + Phụ Phí Mở Rộng Tiêu Chuẩn + Chi Phí Khác + Thuế

Trong đó:

  • Phí tiêu chuẩn: là phí bảo hiểm cho rủi ro tất cả được bảo hiểm công trình xây dựng. Theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn, chi phí bảo hiểm công trình xây dựng năm tiêu chuẩn bao gồm phí cơ bản và phụ phí tiêu chuẩn.
  • Phí cơ bản: là phí tối thiểu tính cho mỗi loại công trình xây dựng theo khoảng thời gian xây dựng tiêu chuẩn, được xác định bằng tỷ lệ phần nghìn trên giá trị bảo hiểm công trình xây dựng.
  • Phụ phí tiêu chuẩn: là phần phí tính thêm cho rủi ro động đất, rủi ro bão và lụt lũ. Đây là hai rủi ro mang lại tổn thất, thiệt hại lớn cho công trình. Phụ phí tiêu chuẩn được tính theo tỷ lệ phần nghìn giá trị bảo hiểm công trình xây dựng theo năm, nếu thời gian chờ xây dựng công trình thuộc một trong các năm thì tính theo tháng.
  • Phí gia hạn phụ tiêu chuẩn = tỷ lệ phụ phí mở rộng tiêu chuẩn x giá trị công trình được bảo hiểm.
  • Các chi phí khác: các chi phí quản lý, chi phí thực hiện giao dịch hợp đồng, chi phí hoa hồng cho đại lý … Các chi phí thường này được tính bởi một tỷ lệ phần trăm chi phí của hợp đồng.

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.