Trang chủ / Tin Tức / Bồi thường TNDS của chủ xe đối với hàng hóa.

Bồi thường TNDS của chủ xe đối với hàng hóa.

Những điều chủ xe nên biết khi tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa, bồi thường khi gặp tai nạn. Liên hệ: 0983 425 058 ( Mr Tân)

Bồi thường TNDS chủ xe đối với hàng hóa
Bồi thường TNDS chủ xe đối với hàng hóa

>> Bảo hiểm ô tô

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA

1. Đối tượng bảo hiểm tnds của chủ xe đối với hàng hóa.

Là  trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và chủ hàng.

2. Phạm vi bảo hiểm tnds của chủ xe đối với hàng hóa.

Những thiệt hại về hàng hóa do tai nạn mà nguyên nhân xác định do lỗi của Chủ xe gây ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

3. Loại trừ bảo hiểm tnds của chủ xe đối với hàng hóa.

Thực hiện theo Điều 10 và Điều 17 của Quy tac bao hiem xe co gioi.

4. Giảm số tiền chi trả bảo hiểm: PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tùy theo mức độ vi phạm của Chủ xe/lái xe được quy tại điều 12 của Quy tắc BH:

– Ngoài ra Quy tắc còn quy định cụ thể các mức chế tài như từ chối bồi thường theo mức độ lỗi .

5. Quyền lợi bảo hiểm tnds của chủ xe đối với hàng hóa.

Bồi thường những chi phí thực tế cần thiết và hợp lý của Chủ xe đối với hàng hoá của Chủ hàng theo quy định của Bộ luật dân sự khi xe bị tai nạn Chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng. Số tiền bồi thường gồm các mục sau:

– Chi phí ngăn ngừa giảm nhẹ tổn thất;

– Chi phí bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá do hậu quả của tai nạn;

– Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm của PJICO

– Giá trị hàng hoá bị tổn thất.

Tổng số các chi phí trên không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm cho hàng hoá chuyên chở trên xe.

6. Mức khấu trừ bảo hiểm tnds của chủ xe đối với hàng hóa.

Trong mỗi vụ khiếu nại bồi thường thuộc trách nhiệm BH, áp dụng mức miễn bồi thường có khấu trừ là 0.5%MTNBH và tối thiểu không thấp hơn 500.000 đồng /vụ.

7. Điều khoản bổ sung bảo hiểm tnds của chủ xe đối với hàng hóa.

ĐKBS 009-XCG Bảo hiểm hàng hoá trên xe cùng chủ: Khi Chủ xe tham gia BHTNDS đối với hàng hoá và đóng thêm phụ phí cho ĐKBS này, PJICO sẽ trả tiền bồi thường đối với những hàng hoá được chở trên xe do Lái xe gây ra kể cả trường hợp Chủ xe đồng thời là Chủ hàng (trường hợp Lái xe là Chủ xe và cũng là Chủ hàng thì không thuộc phạm vi của điều khoản này).

 

 

Bồi thường TNDS của chủ xe đối với hàng hóa.
Xếp hạng bài viết

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.