Trang chủ / Tin Tức / Bồi thường bảo hiểm xe cơ giới.

Bồi thường bảo hiểm xe cơ giới.

Giảm bồi thường xe không  phải là nhiệm vụ mới đối với thi trường cũng như các nhà bảo hiểm, nhất là với DN chiếm thị phần xe cơ giới như PVI, PJICO…. Khi số tiền bồi thường vật chất xe được xem là mức bảo động từ năm 2012 và đây  lại là mảng mang lại doanh thu nhiều nhất  tại hầu hết các DN.

bồi thường bảo hiểm xe cơ giới
bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Trên thị trường bảo hiểm năm 2014, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu ( 7.729 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,22 %). Hàng năm doanh nghiệp bảo hiểm bù lỗ khoảng 600 tỷ đồng.

>> Bảo hiểm ô tô

Tuy nhiêm, trên thực tế, để biến mục tiêu giảm tỷ lệ bồi thường thành hành động thiết thực thì còn xa vời, những đơn vị này vẫn nặng gánh doanh thu. Dẫu quyết tâm giảm tỷ lệ bồi thưởng, giảm trục lợi bảo hiểm thông qua chọn lọc khách hàng, tránh phân khúc rủi ro cao được đề ra……..nhưng với những doanh nghiệp nhỏ, áp lực doanh thu khiến một số đơn vị buông lơi làm liều, dẫn đến tỷ lệ bồi thường trên doanh thu vẫn cao.

Dẫu các doanh nghiệp bảo hiểm đang trong quá trình đầu tư phần mềm liên quan đến bồi thường bảo hiểm, nhưng vẫn còn đó những thách thức cản trở mục tiêu giảm bồi thường như công nghệ quản lý lỗi thời, không theo kịp tốc độ phát triển của các hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ ngày càng tinh vi hơn… Do đó, giảm bồi thường vẫn còn sự chung tay của nhiều ngành, của toàn xã hội, chứ không chỉ riêng của ngành bảo hiểm hay các doanh nghiệp bán lẻ.

Xếp hạng bài viết

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …