Trang chủ / Tin Tức / Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm du lịch trong nước

 

bảo hiểm du lịch trong nước

1.Phạm vi bảo hiểm du lịch trong nước.

– Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

– Tai nạn được hiểu theo quy tắc này là do một lực bất ngờ,ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân duy nhất, trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể.

– Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

– Tử vong hoặc thương tật do Người được bảo hiểm có hàng động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

– Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

2. Loại trừ đối với bảo hiểm du lịch trong nước.

PJICO không chịu trách nhiệm cho những rủi ro xảy ra do nguyên nhân trực tiếp sau đây:

– Người được bảo hiểm cố ý vị phạm: pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, chính quyền, địa phương du lịch.

– Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp ( là Người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).

– Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác.

– Điều trị hoặc Người sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sỹ điều trị.

– Chiến tranh.

3. Hình thức bảo hiểm du lịch trong nước.

1. Các tập thể có yêu cầu tham gia bảo hiểm chuyến, PJICO ký hợp đồng bảo hiểm với các tập thể kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm.

– Trường hợp tham gia bảo hiểm cá nhân, PJICO cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân.

– Phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm hoặc người đại diện tham gia hợp đồng bảo hiểm nộp cho PJICO khi ký hợp đồng bảo hiểm.

– Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu của chuyến du lịch tại nơi xuất phát và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thaanh theo thời gian và địa điểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

4. Phí bảo hiểm du lịch trong nước.

Tùy theo sự lựa chọn từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 triệu đồng.

Khách du lịch tham gia bảo hiểm chuyến hoặc ở khách sạn nhà khách 0,015/STBH/Người/ngày.

5. Quyền lợi của Người được bảo hiểm du lịch trong nước.

– Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tại nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “ Bảng tỷ lệ trart tiền bảo hiểm”

– Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do ốm đâu, bệnh tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

6. Thủ tục trả tiền bảo hiểm du lịch trong nước.

Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 1 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong:

Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.

Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn

Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.

Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.

Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (Giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn).

Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).

Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu.

Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

 

Bảo hiểm du lịch trong nước
Xếp hạng bài viết

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …