Trang chủ / Bảo hiểm xây dựng / Bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng

Giới thiệu về bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng 2017 Pjico là một loại hình bảo hiểm mà đối tượng áp dụng là các công trình xây dựng.Rủi ro được bồi thường khi công trình xảy ra tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và được bồi thường cho người thứ 3 tức là người không thuộc công trình cũng như chủ đầu tư.

Dựa trên thỏa thuận giữa 2 bên, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường mức tối đa cho các công trình được bảo hiểm, mức phí bảo hiểm công trình xây dựng được quy định:

  • Phí bảo hiểm = giá trị công trình (1) * tỷ lệ phí bảo hiểm (2)

Trong đó: (1) dựa vào giá trị công trình của chủ đầu tư khai báo, (2) tỷ lệ phí bảo hiểm công trình xây dựng cho Pjico quy định

Hiện nay để thi công công trình xây dựng thì bảo hiểm công trình xây dựng là một thủ tục bắt buộc mà bất cứ chủ đầu tư nào cũng phải chuẩn bị để thi công công trình.

1. Đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng :

 – Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;

– Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

– Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

– Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;

– Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

– Trách nhiệm đối với người thứ ba.

bao-hiem-cong-trinh-xay-dung
bảo hiểm công trình xây dựng

2. Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng

Chia làm 2 phần bảo hiểm

Phần 1: Thiệt hại vật chất (công trình xây dựng)

Bồi thường cho các chi phí thay thế và/hoặc sửa chữa và/hoặc khắc phục bất cứ phần nào của đối tượng được bảo hiểm và/hoặc bất kỳ phần nào của tài sản được bảo hiểm bị tổn thất, thiệt hại vật chất hay bị phá huỷ dưới bất kỳ hình thức nào và bởi bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm

Phần 2: Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bảo hiểm Pjico Sài Gòn sẽ bồi thường những khoản tiền mà người được bảo hiểm phải có trách nhiệm trả liên quan tới:

– Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù chết hay không)

– Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba,

– Chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm và các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Nhà bảo hiểm

3. Các lưu ý khi mua bảo hiểm công trình xây dựng

  • Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư công trình hoặc là quản lý của dự án.  Tùy vào trường hợp khi nhà thầu cũng có thể là bên thực hiện việc mua bảo hiểm khi trúng gói thầu công trình.
  • Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.
  • Thoả thuận bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm Quy tắc bảo hiểm này, Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
  • Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm đều phải được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bằng văn bản

Nhận ngay tư vấn từ nhân viên của Tập đoàn PJICO

Hotline: 0983 425 058- 0902 642 058

Email: tannt.pjico@petrolimex.com.vn

Đ/c: 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh