Trang chủ / Tin Tức / Bảo hiểm công nhân xây dựng

Bảo hiểm công nhân xây dựng

Liên hệ: Tân – PJICO SÀI GÒN, Tel.: 0902 642 058 / 0983 425 058, chuyên bán bảo hiểm tai nạn cho cán bộ, nhân viên làm các công việc có rủi ro tai nạn (giao hàng, lắp đặt, nấu bếp, leo trèo, tác nghiệp ngoài trời hoặc trong môi trường nguy hiểm…), công nhân, người lao động làm việc tại các công trường, nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, hầm mỏ

bảo hiểm công nhân xay dựng

Bảo hiểm công nhân xây dựng

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 16-70 tuổi. Loại trừ:

– Những người đang bị bệnh tâm thần

– Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn 50%

Bảo hiểm cho công nhân xây dựng

– Chết do tai nạn

– Thương tật thân thể do tai nạn

– Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

Mua bảo hiểm cho công nhân xây dựng

(Loại trừ bảo hiểm công nhân xây dựng)

– Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (trừ trường hợp người thừa kế là trẻ em dưới 14 tuổi).

– Vi phạm quy định, pháp luật, nội quy của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội.

– Bị ảnh hưởng trực tiếp do sử dụng rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác.

– Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Các hoạt động hàng không.

– Tham gia đánh nhau trừ khi đó là hành động tự vệ. cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật. Ngộ độc thức ăn.

– Động đất, núi lửa, chiến tranh, nội chiến,đình công, khủng bố.

Phí bảo hiểm công nhân xây dựng

Phí bảo hiểm tai nạn con người đối với bảo hiểm công nhân xây dựng các doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra là bao nhiêu? Theo Quyết định số 590/TC/BH(16/08/1993) của Bộ trưởng bộ tài chính, Biểu phí qui định   ( /người/năm) đối với bảo hiểm tai nạn con người như sau:

+ Số tiền bảo hiểm 20 triệu đồng, tỷ lệ phí là 0,32%- tương đương 64.000 đồng/người/năm( công nhân xây dựng lắp đặt). Các đối tượng khác là 56.000 đồng/người/năm.

+ Số tiền bảo hiểm từ 21 triệu đến 50 triệu đồng, tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,46%- tương đương 138.000- 230.000 đồng/người/năm.

+  Số tiền bảo hiểm từ trên 50 triệu đến 70 triệu đồng, tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,62%.

+ Số tiền bảo hiểm từ trên 70 triệu đến 100 triệu đồng, tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,82%

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm công nhân xây dựng

+ Trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

+ Trường hợp thương tật bộ phận thân thể vĩnh viễn: Trả theo tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm (Tỷ lệ % đối với từng bộ phận thân thể được quy định trong Bảng tỷ lệ chi trả thương tật của PJICO).

+ Trường hợp thương tật tạm thời: Cần phải khám, điều trị thì Người được bảo hiểm được chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý để khám, điều trị tai nạn bao gồm chi phí khám, cấp cứu, chụp chiếu, thuốc men, các chi phí điều trị … và chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị theo mức 0.1% Số tiền bảo hiểm/1 ngày điều trị nội trú. Mức trả tối đa không vượt quá tỷ lệ trả tiền bảo hiểm được qui định cho thương tật vĩnh viễn bộ phận cơ thể đó.

Thủ tục mua bảo hiểm công nhân xây dựng

– Khách hàng tải về và tham khảo quyền lợi bảo hiểm trong quy tắc bảo hiểm Tai nạn 24.24

– Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu BHCN và gửi về tannt.pjico@petrolimex.com.vn

– Gọi điện Hotline PJICO SÀI GÒN : 0983 425 058 / 0902 642 058.

– Xác nhận đồng ý với bản chào phí (qua email).

Bản tin

Vital Pieces of Fast Loans

Vital Pieces of Fast Loans The Basics of Fast Loans You don’t need to wait …