Trang chủ / Tin Tức / Bảo hiểm công nhân và những điều cần biết

Bảo hiểm công nhân và những điều cần biết

Bảo hiểm công nhân và những điều cần biết

Bảo hiểm công nhân là loại hình dịch vụ bảo hiểm khá phổ biến trong ngành xây dựng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về các tổn thất cho người cho cả những người công nhân và chủ thầu xây dựng.

Bảo hiểm công nhân – bắt buộc và cần thiết:

Trong ngành xây dựng nói riêng cũng như bất cứ ngành công nghiệp lao động nào nói chung, tai nạn lao động luôn rình rập các công trình. Chỉ một phút thiếu bất cẩn, tai nạn xảy ra thì những thiệt hại về người là không thể tránh khỏi. Hàng năm, số vụ tai nạn lao động sẽ khiến bất kỳ ai cũng rùng mình, sợ hãi. Đằng sau những tai nạn thương tâm đó, có những con người mất đi sức lao động, tật nguyền hoặc lớn hơn là qua đời  để lại bao tiếc thương cũng như gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Chính vì vậy, việc mua bảo hiểm công nhân là việc hoàn toàn cần thiết để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người trong trường hợp có tai nạn xảy ra.

bảo hiểm công nhân

Những quyền lợi của người lao động khi mua bảo hiểm công nhân

Trong bảo hiểm công nhân, người công nhân sẽ được công ty bảo hiểm chi trả trong các trường hợp cụ thể sau đây như:

  • Trường hợp chết hoặc bị thương tật toàn bộ: được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
  • Trường hợp người lao động thương tật vĩnh viễn bộ phận thân thể: Trả theo tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận Tỷ lệ % đối với từng bộ phận thân thể được quy định trong Bảng tỷ lệ chi trả thương tật).
  • Trường hợp thương tật tạm thời: Trong trường hợp người mua cần phải được khám, điều trị thì người công nhân sẽ được bảo hiểm công nhân chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý để khám, điều trị tai nạn thương tích bao gồm chi phí khám, cấp cứu, chụp chiếu, thuốc men, các chi phí điều trị … và được thêm chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị theo mức 0.1% Số tiền bảo hiểm công nhân/1 ngày điều trị nội trú. Mức trả tối đa không vượt quá tỷ lệ trả tiền bảo hiểm công nhân được qui định cho thương tật vĩnh viễn bộ phận cơ thể đó.

Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động

Biểu phí quy định bảo hiểm  được quy định tại Quyết định số 590/TC/BH(16/08/1993) của Bộ trưởng bộ tài chính cụ thể như sau:

  • Số tiền bảo hiểm công nhân 20 triệu đồng, tỷ lệ phí là 0,32%- tương đương 64.000 đồng/người/năm (công nhân xây dựng lắp đặt). Các đối tượng khác là 56.000 đồng/người/năm.
  • Số tiền bảo hiểm công nhân từ 30 triệu đến 50 triệu đồng, tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,46%- tương đương 138.000- 230.000 đồng/người/năm.
  • Số tiền bảo hiểm công nhân từ trên 50 triệu đến 70 triệu đồng, tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,62%.
  • Số tiền bảo hiểm công nhân từ trên 70 triệu đến 100 triệu đồng, tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,82%

Để có thể biết thêm nhiều thông tin về giá bảo hiểm công nhân, các cá nhân, công ty, doanh nghiệp có thể liên lạc vào website hoặc gọi vào đường dây nóng để biết thêm chi tiết.

Bản tin

Vital Pieces of Fast Loans

Vital Pieces of Fast Loans The Basics of Fast Loans You don’t need to wait …