Trang chủ / Tin Tức / Bảo hiểm cháy nổ 2015

Bảo hiểm cháy nổ 2015

Nhân dịp chào mừng xuân Ất Mùi 2015 và kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Pjico xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại “Chào xuân 2015” . Khi quý khách hàng tham gia bảo hiểm cháy nổ tại Pjico, quý khách hàng sẽ được giảm giá 10% trong thời gian 15/12/2014 đến 15/02/2015.

bảo hiểm cháy nô 2015
bảo hiểm cháy nô 2015

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm cháy nổ 2015.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ có nghĩa vụ thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ theo quyết định số 28/2007/QĐ-BTC.
Tài sản nên tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
+ Nhà, công trình kiến trúc và trang thiết bị kèm theo.
+ Máy móc, thiết bị.
+ Hàng hóa, vật tư, thiết bị khác.
Những tài sản này chỉ thực sự được bảo hiểm khi giá trị của chúng tính được thành tiền và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Số tiền bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.
Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Cụ thể như sau:
a) Giá trị trung bình là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về giá trị trung bình của tài sản trong thời hạn bảo hiểm.
b) Giá trị tối đa là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản có thể đạt vào một thời điểm nào đó trong thời hạn bảo hiểm. Tùy theo thỏa thuận, đầu mỗi tháng hoặc quý, bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản được bảo hiểm trong tháng hoặc quý trước đó.

3. Phí bảo hiểm

Đối với loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Phí bảo hiểm được tính dựa theo quy định về tỷ lệ phí của bộ tài chính đã ban hành:
Đối với loại hình bảo hiểm cháy nổ tự nguyện: Phí bảo hiểm được tính theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và công ty bảo hiểm.
Phí bảo hiểm= Tỷ lệ phí * Giá trị tài sản tham gia bảo hiểm.

4. Hiệu lực bảo hiểm

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

5. Huỷ bỏ bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản:
a) Bị tháo dỡ hoặc di chuyển ra ngoài khu vực hoặc địa điểm đã được quy định tại hợp đồng bảo hiểm.
b) Không còn thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ toàn bộ trong các trường hợp sau:
a) Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nếu trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết trước mười lăm (15) ngày. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo huỷ bỏ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có ý kiến thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được huỷ bỏ, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 80% số phí bảo hiểm tương ứng với thời gian huỷ bỏ.
b) Doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật.
——————————————————————————
THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC.

  1. Khách hàng tải về và tham khảo quyền lợi bảo hiểm trong quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm
  2. Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và gửi về bhpjicosaigon@gmail.com
  3. Gọi điện Hotline PJICO SÀI GÒN : 0983 425 058.
  4. Xác nhận đồng ý với bản chào phí (qua email).
  5. Đóng phí bảo hiểm sau khi nhận hợp đồng bảo hiểm (hoặc chứng nhận bảo hiểm).

 

Bảo hiểm cháy nổ 2015
Xếp hạng bài viết

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.