Trang chủ / Tin Tức / Bảo hiểm bồi thường cho công nhân

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân

Theo thống kê mới nhất của Cục an toàn-lao động thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội, 6 tháng đầu năm 2015 trên toàn quốc đã xảy ra 3.416 vụ tai nạn lao động, làm 277 người chết, 680 người bị thương, tổng người bị nạn là 3.499 người, gấp rất nhiều lần so với cùng kì năm 2014 (280 vụ). Như vậy, có thể thấy tình trạng các vụ tai nạn lao động xảy ra ngày càng gia tăng về cả số lượng và tính chất nghiêm trọng, đe dọa nặng nề đến quyền lợi và tính mạng người công nhân.

bảo hiểm công nhân xây dựng hcm

Vào ngày16 tháng 01 năm 2004, Bộ tài Chính đã ban hành Quyết định số 14/2004/QĐ-BTC về việc ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm công nhân xây dựng, lắp đặt. Theo đó:

Đối tượng bảo hiểm

Mọi tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc mọi thành phần kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm bao gồm 4 phạm vi bảo hiểm chính:

  • Thứ nhất, người lao động bị tử vong hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên

Nếu tai nạn xảy ra do lỗi của người lao động: 12 tháng tiền lương

Nếu không do lỗi người lao động: 30 tháng tiền lương

  • Thứ hai, người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%

Nếu tai nạn do lỗi người lao động: 40% số tiền bồi thường

Nếu không do lỗi người lao động: 30 tháng tiền lương nhân với tỷ lệ bồi thường

  • Thứ ba, trong thời gian điều trị người lao động sẽ được phụ cấp: 100% tiền lương ngày đối với mỗi ngày nghỉ việc, đến khi thương tật vĩnh viễn được xác định (không quá 6 tháng)
  • Thứ tư, chi trả chi phí ý tế điều trị thực tế, gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú (không vượt quá 6 tháng).

Cả hai phạm vi 3 và 4 không phân biệt lỗi do người lao động hay không

Tuy nhiên, các trường hợp trên sẽ bị loại trừ nếu: Tai nạn xảy ra do cố ý, do vũ khí hạt nhân và phóng xạ, do ngộ độc thức ăn, các chất kích thích, các nguyên nhân bất khả kháng đến từ chiến tranh, đình công, nội chiến cùng các nguyên nhân sai sót trong hợp đồng và quy định lao động khác.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm sẽ được tính trên cơ sở tổng quỹ tiền lương mà người được bảo hiểm phải trả cho người lao động trong thời hạn bảo hiểm.

Biểu phí bảo hiểm năm:

 

Loại nghề nghiệp

Phí bảo hiểm

(Tỷ lệ % trên 30 tháng tiền lương)

Loại 1 0,42
Loại 2 0,51
Loại 3 0,62
Loại 4 0,72

Biểu phí bảo hiểm ngắn hạn:

Thời hạn bảo hiểm

Phí bảo hiểm

(Tỷ lệ % trên phí bảo hiểm năm)

Đến 3 tháng

40%

Từ trên 3 tháng đến 6 tháng

60%

Từ trên 6 tháng đến 9 tháng

80%

Trên 9 tháng

100%

Bản tin

Vital Pieces of Fast Loans

Vital Pieces of Fast Loans The Basics of Fast Loans You don’t need to wait …